top of page

Creatieve therapie

Creatie - emotie

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Maar het gaat verder. 

Beweging maakt de emotionele blokkades los.  Met muziek geef je uiting aan emoties.

Beeldende kunst leert je je gevoelens te uiten en te ordenen.  Bij drama worden weggestopte emoties geuit.

Het artistieke resultaat is niet het doel,

maar een middel tot ontwikkeling.

Creatieve therapie

Bij creatieve therapie is doen belangrijker dan praten. Niet iedereen kan meteen onder woorden brengen wat er in hem of haar omgaat. Een creatief therapeut kan dan helpen om via je verbeelding je innerlijke leefwereld aan het woord te laten.

Wat is creatieve therapie?

Bij creatieve therapie staat zelfexpressie centraal.  Door expressie te geven aan je innerlijke wereld wordt het mogelijk die te begrijpen, een plaats te geven, los te laten of te veranderen.  Kunnen uiten wat in je leeft, werkt bevrijdend en rustgevend.

Ik breng je emoties naar de oppervlakte door gebruik te maken van creatieve materialen zoals kleurpotloden, klei, muziek, beweging, ....

Voor wie is creatieve therapie geschikt?

Creatieve therapie ken een oplossing bieden voor mensen die het moeilijk hebben met praten of praten onaangenaam vinden.  Om die reden werkt een creatief therapeut vaak met kinderen en jongeren maar ook volwassenen zijn in veel gevallen gebaat bij creatieve therapie.

Belangrijk is dat je helemaal geen artistieke aanleg nodig hebt om met een creatieve therapeut in zee te gaan!

Elk resultaat van creatieve therapie kan een brug naar het onbewuste zijn en zo waardevolle inzichten opleveren.

Welke klachten?

Je kunt bij mij terecht als je een ernstige klacht of stoornis hebt maar ook als je ‘niet lekker in je vel zit’ kun je onder begeleiding gaan ontdekken hoe je weer verder kunt.

Klachten kunnen zich voordoen in de privésfeer, op het werk of elders.

Werkwijze
Na je aanmelding ontvang je een intakeformulier.  Na het bekijken van dit formulier maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek overlopen we het intakeformulier, we bespreken de aard van je klacht en je verwachtingen en je kunt vragen stellen.

Als je er een goed gevoel bij hebt dan starten we met de sessies.

Tijdens de individuele sessies gaan we doen.  We geven vorm aan wat van binnen leeft.  Dit met behulp van creatieve activiteiten en creatieve materialen.

Wanneer je alleen verder kan nemen we gepast afscheid.Prijzen
Intake (45 min - 1 uur)                     €50,00,-
Consult (1 uur)                                 €80,00,-
Creatieve Therapie is vrijgesteld van BTW.


Prijzen voor consulten binnen B-GGZ en DBC kunnen verschillen van de particuliere prijzen.
Trajecten die als pakket worden aangeboden kunnen ook van prijs verschillen.

bottom of page